Oradea

Oradea

ADMINISTRATIV

MATEI SECULA
tel: 0722 614 180
e-mail: matei.s@electroconat.ro

ACHIZITII

IONUT ALEXANDRU
tel: 0729 007 896
e-mail: ionut.a@electroconat.ro

ALIN AZOITEI
tel: 0729 003 211
e-mail: a.alin@electroconat.ro

DARIUS CARJAN
tel: 0729 001 101
e-mail: darius.c@electroconat.ro

VANZARI

DORIN CHIS
tel: 0786 566 222 
e-mail: dorin.c@electroconat.ro

CATALIN ICOBESCU
tel: 0737 002 001
e-mail: catalin.i@electroconat.ro

Piata Ignatie Darabant Nr.15, modul 20  Oradea, Jud. Bihor, RO | oradea@electroconat.ro

Pentru a va ajuta sa ne localizati mai usor va rugam sa folositi link-ul pentru Google Map