DESTINAŢIE
Întreruptoarele sunt destinate a funcţiona în substaţii de tracţiune electrică, posturi de secţionare etc.

SIMBOLIZARE
H tip constructiv cu hexafluorură de sulf
05 cifră simbolizând nivelul de izolaţie nominal

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

Tensiune nominală kV 27,5

Nivel de izolaţie nominal (clasa 52 kV)

  • Tensiune de încercare la frecvenţă industrială în stare umedă şi uscată

  • Tensiune de încercare la impuls (1,2/50ms)

KV 105
250
Frecvenţă nominală Hz 50
Curent nominal A 1250
Curent de rupere simetric nominal kAef 16
Durata admisibilă a curentului de scurtcircuit s 1
Secvenţă nominală de manevră D-0,3s-ID-3min-ID
Durata de deschidere nominală ms 55
Durata de închidere nominală 60
Acţionare mecanism cu resort

NORMA DE EXECUŢIE ŞI ÎNCERCĂRI: IEC 56; SR-CEI 56.

FACILITĂŢI:

La cerere, întreruptorul poate fi livrat echipat cu transformatoare de măsură curent şi/sau transformatoare de măsură tensiune.