Izolatoare compozite suport cu clema basculanta cu arc, cu alunecare controlată a conductorului tip RICS-CBA
Izolatoare compozite suport cu cap sferic tip RICS -CS
Izolatoarele tip RICS sunt izolatoare suport compozite de medie tensiune din polimeri armaţi cu fibră de sticlă, având învelişul şi rilele din cauciuc siliconic.
Domeniu de aplicare
Izolatoarele RICS se utilizează pentru susţinerea conductoarelor în staţii, precum şi la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj, întreţinere şi reparaţii ale liniilor electrice aeriene de medie tensiune (LEA MT), respectiv de până la 20kV, în zonele de poluare I, II, III şi IV.