N2XSH, NA2XSH
12/20 kV

Cabluri de energie de medie tensiune, cu izolatie din polietilenã reticulatã si manta de polietilenã termoplasticã fãrã halogeni, cu emisie redusã de fum si gaze corozive (LSFH), pentru tensiuni nominale U0/U = 12/20 kV

Constructie

1 Conductor de cupru sau aluminiu compactizat clasa 2, conform SR EN 60228
2 Ecran interior semiconductor
3 Izolaţie XLPE
4 Ecran exterior semiconductor
5 Bandă semiconductoare (opţional)
6 Ecran din sârmă de cupru
7 Bandă de cupru
8 Manta de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi gaze corosive, tip HM4

Domeniul de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru distribuţia energiei electrice în instalaţii fixe. Cablurile sunt destinate pozării în tuburi şi conducte, pe rastele de cabluri şi nu pot fimontate direct în pământ sau în apă.
La ardere cablurile nu degajă gaze toxice şi corosive şi au emisie redusă de fum. Cablurile nu sunt destinate să funcţioneze în medii speciale (exploziv sau în CNE partea reactorului).

Date tehnice
Standard de referinţă: SR HD 622
Standard de produs: SF 92/2002 IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U=12/20 kV
Tensiunea maximă: 24 kV, pentru tensiunea nominală: 12/20 kV

Temperatura minimă a cablului(măsurată pe manta):
• la montaj: -5 °C
• în condiţii de transport şi depozitare: -33 °C

Temperatura conductorului
• în funcţionarea de durată: max. 90 °C
• în regim de scurtcircuit : max. 250 °C, 5 sec.

Temperatura maximă pe conductor în condiţii de suprasarcină:+130 °C, 8 ore consecutiv, dar nu mai mult de 125 ore/an
Tensiunea de încercare: c.a., 50Hz, timp de 5 minute 42 kV
Raza minimă de curbură la montaj: 15 x diametrul exteriori
Nivelul descărcărilor parţiale: max. 2 pC

Cablurile sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 50266-2-4, categoria C.

Corosivitatea gazelor degajate la ardere conform SR EN 50267-2-2.

pH>= 4,3

conductivitatea <= 100 µS*cm-1 Densitatea fumului conform SR EN 61034: permeabilitatea luminii >= 60%