Serveşte protecţiei motoarelor monofazate împotriva scăderii tensiunii de alimentare. Pragul inferior al tensiunii de acţionare poate fi reglat între 140 V – 200 V. Dacă valoarea tensiunii de alimentare se află în interiorul plajei admise, sursa de semnalizare a aparatului luminează, releul este conectat, motorul poate fi pornit. Dacă tensiunea scade sub pragul inferior reglat, sau creşte peste 240 V, releul se deconectează, şi motorul se opreşte. După revenirea tensiunii în domeniul admis, releul se conectează, şi permite din nou pornirea motorului.