Izolatoare compozite tip RICI sunt izolatoare de medie tensiune din polimeri armaţi cu fibră de sticlă, având învelişul şi rilele din cauciuc siliconic .
Izolatoarele se utilizează atât pentru suspensie (susţinere) cât şi pentru întindere (tracţiune) în staţii, precum şi la realizarea diverselor tipuri de lanţuri de izolatoare destinate lucrărilor de construcţii-montaj, întreţinere şi reparaţii ale liniilor electrice aeriene de medie tensiune (LEA MT), respectiv de până la 20kV, în zonele de poluare I, II, III şi IV.