Operaţiile de instalare şi montare se execută numai de personal autorizat de S.C.Electrica S.A.
În principiu izolatorul propriu-zis nu necesită o instalare. Întotdeauna el este montat într-unul din cele cinci tipuri de lanţuri de izolatoare. Montarea se face legând capele metalice ale izolatorului la armăturile lanţului, conform desenului de execuţie, prin intermediul a două bolţuri sau şuruburi. În timpul operaţiei de montare trebuiesc evitate tăierea, înţeparea sau zgârierea părţilor din cauciuc siliconic, sau murdărirea acestora.
Montarea lanţului de izolatoare (daca acesta nu a venit deja configurat de la furnizor şi se face la locul de montaj) se execută la sol, pe o suprafaţă dreaptă şi curată. Se va acorda o mare atenţie montării corecte a ştifturilor de blocaj din bolţuri, astfel încât să se prevină o eventuală dezasamblare accidentală a lanţului la poziţia de montaj.