– Posturile de transformare compacte, in anvelopa termoizolanta de aluminiu tip PTPA asigura racordarea consumatorilor industriali sau publici la reteua de medie tensiune.

– Echipate cu 1 sau 2 transformatoare, asigura cuplarea in siguranta la reteaua de medie tensiune, protectia transformatoarelor, distrbutia pe joasa tensiune catre consumatori, putand fi echipate la cerere cu telegestiune, unitate de control, monitorizare si teletransmitere, masura pe joasa tensiune, comanda si alimentarea iluminatului public sau compensarea energiei reactive.