– Posturile de transformare compacte, in anvelopa de beton tip PTPB, asigura racordarea consumatorilor industriali sau publici la reteaua de medie tensiune.

– Construite cu 1 sau 2 transformatoare asigura cuplarea in siguranta la reteaua de medie tensiune, protectia transformatoarelor, distributia pe joasa tensiune catre consumatori, putind fi echipate la cerere cu teletransmisie, masura pe medie sau pe joasa tensiune, comanda si alimentarea iluminatului public sau compensarea energiei reactive.