Asigurăm toata gama de transformatoare de masură de curent şi de tensiune destinate măsurii energiei electrice pe partea de medie tensiune, precum şi pentru asigurarea semnalelor de intrare pentru releele de protecţie.
Transformatoarele de curent sunt de tipul CTS şi pot fi cu simplă sau dublă înfaşurare, reconectabile în primar sau secundar.
Transformatoarele de tensiune sunt de tipul VTS, VTD, VPT, VTO sau CTSO şi pot fi mono sau bipolare, cu una sau mai multe înfaşurări secundare. Tensiunea primara maxima este de 38,5 kV.
Acestea pot fi echipate si cu sigurante fuzibile.

Asigurăm de asemenea transformatoare de masură de tensiune conform specificaţiilor Enel
DY 541 RO până la 24 kV şi transformatoare de masură de curent conform specificaţiilor Enel DY 4131 RO până la 400A.