Transformatoarele ermetice în ulei sunt de fabricaţie SGB, Siemens sau Pauwels, având gama de puteri cuprinse între 16 kVA şi 2500 kVA, la tensiuni primare de 6, 10 şi 20 kV. Ele pot fi cu una sau două înfaşurări primare, din Al sau Cu.
Sunt cu răcire naturală, cu pierderi normale sau reduse.