Aceste relee servesc protecţiei motoarelor sau reţelelor împotriva căderii şi creşterii de curent. Recomandăm aplicarea acestor aparate în linii, unde intensitatea curentului depăşeşte 100 A. Pot fi reglaţi doi timpi de întârziere (pornire şi ieşirea releului). precum şi nivelul de protecţie. Aparatul compară intensitatea măsurată a curentului cu nivelul de protecţie reglat. Atâta timp, cât curentul se află în plaja de reglaj, releul nu-şi va schimba starea. Releul trebuie cuplat cu un transformator de curent cu curent secundar de 5 A. Dacă curentul măsurat depăşeşte plaja de reglaj, releul îşi va schimba starea după un timp de întârziere reglat. Dacă curentul măsurat revine în plajă înaintea trecerii timpului de întârziere, releul revine în starea neexcitată.